ประกาศสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ในตำแหน่ง วิศวกร 1 ตำแหน่ง

11 กันยายน 2561 11:52:41

ประกาศสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ในตำแหน่ง วิศวกร 1 ตำแหน่ง

สอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-11.00 น.
ประกาศผลสอบผู้ผ่านข้อเขียนทาง ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ประกาศทาง https://itsc.cmu.ac.th
สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ -คลิก-

332025_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวิศวกร.pdf
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818