การอบรมเพื่อประชาสัมพันธ์การใช้งานเครื่องมือสื่อสารองค์กรหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Office365)

5 มิถุนายน 2561 10:57:33
การอบรมเพื่อประชาสัมพันธ์การใช้งานเครื่องมือสื่อสารองค์กรหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Office365)

การอบรมเพื่อประชาสัมพันธ์การใช้งานเครื่องมือสื่อสารองค์กรหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Office365)

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 (201) อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-943827

 

 

กำหนดการ --คลิก--

ลงทะเบียนได้ที่ --คลิก--

ตรวจสอบรายชื่อ --คลิก--

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818