ต้อนรับ คณะผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

22 มกราคม 2563 9:43:08


สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้าน Technology transformation พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำ Digital Transformation ภายในองค์กร เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและได้รับมาตรฐานสากล ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การบรรยาย และคุณเบญจพร พงษ์จิตต์ภักดิ์ เลขานุการสำนักฯ ร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.


แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818