เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่ได้มาตรฐานสากล Common European Framework (CEF) ระดับ Intermediate

11 กันยายน 2561 14:14:00เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

ที่ได้มาตรฐานสากล Common European Framework (CEF) ระดับ Intermediate

เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และผู้ที่สนใจ สามารถเข้าเรียนได้แล้ววันนี้ที่ https://onlineenglish.cmu.ac.th

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818