รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

14 ธันวาคม 2563 14:15:50

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถ download ใบสมัครได้ที่ http://itsc.cmu.ac.th และยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารทั่วไป (งานบุคคล)
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 053-943806

รายละเอียด - คลิก -

ใบสมัคร - คลิก -


แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818