ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สัญญา3-5 ปี ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

5 มีนาคม 2563 9:45:16

ประกาศรายชื่อผู้ผ่ารการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สัญญา 3-5 ปี ตพแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา 

ในการนี้ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ มารายงานตัวในวันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ งานบุคคล สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อผู้สอบผ่าน - คลิก -

IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818