6 ทริคการใช้งานแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ในการประชุมและการเรียนการสอน ให้เลื่อนไหลไม่มีสะดุด

27 สิงหาคม 2564 15:17:01

6 ทริคการใช้งานแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ในการประชุมและการเรียนการสอน ให้เลื่อนไหลไม่มีสะดุด ?


วันนี้ ITSC จะมาแนะนำทริคดีๆ ที่จะทำให้ทุกการประชุมและการเรียนการสอนนั้น มีประสิทธิภาพไม่พลาดทุกสาระสำคัญ เหมือนนั่งอยู่ในห้องเดียวกัน ??

1. เชื่อมต่อสายแลน LAN Cable
เพิ่มเสถียรภาพ ของการเชื่อมต่อ

2. เชื่อมต่อ Wi-Fi: @JumboPlus5GHz
ลดปัญหาการรบกวนของสัญญาณ

3. ใช้โปรแกรม Microsoft Teams
เสถียรภาพในการเชื่อมต่อ ทำงานร่วมกับโปรแกรม Office365 ได้เป็นอย่างดี

4. อยู่ใกล้กับเครื่องกระจายสัญญาณ Access Point
เพิ่มเสถียรภาพ ของการเชื่อมต่อ ตรวจตำแหน่ง เครื่องกระจายสัญญาณ ได้ที่ https://jumbomap.cmu.ac.th/

5. ตัดการเชื่อมต่อ VPN
ลดขั้นตอน การทำงานของอุปกรณ์

6. ตรวจสอบอุปกรณ์และปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อยู่เสมอ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-943800 กด 1 One Stop Services 

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818