โครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563

1 พฤษภาคม 2563 15:56:53
    เนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดไปทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งทำให้เกิดมาตรการรักษาระยะห่าง (social distancing) เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด ซึ่งส่งผลต่อการติดต่อสื่อสาร กับทุกวัย ซึ่ง Zoom เป็นโปรแกรมสำหรับสอนหรือประชุมผ่าน Video Conference ที่นัดหมายเวลา แจ้งเตือนผู้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบปฏิทิน พร้อมทั้งทำงานได้ดีกับทุกอุปกรณ์ IT

 
   สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความรู้ด้าน IT ให้แก่ผู้สูงอายุ จึงจัดโครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรม Zoom ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30-10.30 น. 
 
แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818