ให้การต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

30 มกราคม 2562 14:32:18

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่เข้ามาศึกษดูงานด้านการนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการและเยี่ยมชมสำนักฯ เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และนำกลับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานในอนาคต ในวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 203 โดยมีนักศึกษาจำนวน 85 ท่าน 

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818