มช. ลงนาม บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในการพัฒนาโครงข่ายสื่อสารข้อมูลไร้สาย

29 มกราคม 2563 20:13:47

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคุณวิศรุต พิศาล หัวหน้าแผนกงานปฏิบัติการด้านเทคนิค - ภาคเหนือ บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และคณะ ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในการพัฒนาโครงข่ายสื่อสารข้อมูลไร้สายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818