การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ Digital University Forum ครั้งที่ 15

13 ธันวาคม 2562 14:44:01


เครือข่ายความร่วมมือ Digital University Forum ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ริเริ่มโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างสถาบันภาครัฐและเอกชน ขับเคลื่อนและวางแผนไอทีให้สอดรับกับยุทธ์ศาสตร์ พร้อมนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานระหว่างมหาวิทยาลัยให้ก้าวไปสู่ความเป็น Digital University ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างคณะผู้บริหารระดับสูงด้านสารสนเทศจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำหลายแห่งในประเทศ 

โดยครั้งนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม การประชุม CIO Digital University Forum ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับและกล่าวเปิด


แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818