ทำให้เรื่องออกแบบ ให้เป็นเรื่องง่ายๆ ด้วย Canva

22 กรกฎาคม 2564 14:03:49

ทำให้เรื่องออกแบบ ให้เป็นเรื่องง่ายๆ ด้วย Canva ?
.
แอปพลิเคชันสำหรับสร้างสื่อการนำเสนอหลากหายรูปแบบ ใช้งานง่าย สวยงาม ทำให้กลายเป็นที่นิยมในปัจจุบัน
ITSC จึงจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์
.
??สามารถสำรองที่นั่งได้ฟรี??
ลิงค์ลงทะเบียน https://cmu.to/1kK0p
ภายในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 (รับจำนวนจำกัด) ??
.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
053-943800 กด 1
แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818