ต้อนรับคณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

18 กรกฎาคม 2562 16:06:25

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านการออกแบบคอร์สออนไลน์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมชมห้อง Studio และการทำ Ezy Studio ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562  ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ได้เห็นถึงแนวทางการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธฺภาพในการเรียนการสอน และสามารถจัดทำคอร์สออนไลน์เพื่อรองรับระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ในอนาคต

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818