รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ 1 ตำแหน่ง

8 พฤษภาคม 2563 16:10:04
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ 1 ตำแหน่ง

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด และใบสมัคร ได้ที่ https://itsc.cmu.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทั่วไป (งานบุคคล) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด : คลิก
ใบสมัคร : คลิก
แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818