ประกาศสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

27 มีนาคม 2563 17:00:06


ประกาศสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากร สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่าน ใช้ช่องทางการติดต่อ One Stop Service  ผ่านช่องทางการติดต่อแบบออนไลน์เป็นหลัก ดังนี้ 

Line : https://lin.ee/wRFhWai

facebook : https://www.facebook.com/fanpage.itsc/

โทรศัพท์  0616182871 , 0909592867 

ขอขอบคุณในความร่วมมือและขออภัยในความไม่สะดวก

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818