ประกาศร่าง TOR การจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายแบบเสมือน (Hyper Converge Infrastructure)

31 มีนาคม 2563 11:00:15

ประกาศร่าง TOR การจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายแบบเสมือน (Hyper Converge Infrastructure)


ร่างTORและราคากลาง.pdf

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา.pdf


ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายแบบเสมือน

27 มีนาคม 2563 16:07:23

ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายแบบเสมือน

ประกาศแผน.pdf

ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อระบบเครื่องลูกข่ายแบบเสมือน (Virtual Desktop Infrastructure) โดยวิธี e-bidding

26 มีนาคม 2563 17:55:13

ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อระบบเครื่องลูกข่ายแบบเสมือน (Virtual Desktop Infrastructure) โดยวิธี e-bidding

Winner.pdf

ประกาศจัดซื้อ ลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ระดับองค์กร โดยวิธี e-bidding

26 มีนาคม 2563 17:53:19

ประกาศจัดซื้อ ลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ระดับองค์กร โดยวิธี e-bidding

ประกาศ.pdf

ประกาศราคากลางและประกาศร่าง TOR การจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ระดับองค์กร

19 มีนาคม 2563 17:49:10

ประกาศราคากลางและประกาศร่าง TOR การจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ระดับองค์กร

TOR3-63-CMU_Microsoft-CampusAgreement.pdf

ราคากลาง.pdf

ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคา.pdf


ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ระดับองค์กร

19 มีนาคม 2563 10:20:46

ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ระดับองค์กร

Planning.pdf

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง

12 มีนาคม 2563 15:18:19

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง

winner.pdf

ประกาศจัดซื้อ ระบบเครื่องลูกข่ายแบบเสมือน (Virtual Desktop Infrasturcture) โดยวิธีe-bidding

3 มีนาคม 2563 14:31:09

ประกาศจัดซื้อ ระบบเครื่องลูกข่ายแบบเสมือน (Virtual Desktop Infrasturcture) โดยวิธีe-bidding

ประกาศ (2).pdf

TOR VDI ครั้งที่ 2.pdf


ประกาศร่าง TOR การจัดซื้อเครื่องลูกข่ายแบบเสมือน (Virtual Desktop Infrasturcture) ครั้งที่ 2

25 กุมภาพันธ์ 2563 21:56:40

ประกาศร่าง TOR การจัดซื้อเครื่องลูกข่ายแบบเสมือน (Virtual Desktop Infrasturcture) ครั้งที่ 2

TOR VDI ครั้งที่ 2.pdf

เอกสารร่างประกวดราคา.pdf


ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อรถบรรทุกส่วนบุคคล (รถยนต์กระบะ 4 ประตู) จำนวน 1 คัน

5 กุมภาพันธ์ 2563 10:32:03

ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อรถบรรทุกส่วนบุคคล (รถยนต์กระบะ 4 ประตู) จำนวน 1 คัน

Winner.pdf
Page: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818