ประกาศร่าง TOR การจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองต่อเนื่อง (UPS)

20 มีนาคม 2562 15:21:24

ประกาศร่าง TOR การจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองต่อเนื่อง (UPS)

 ร่าง TOR.pdf


ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองต่อเนื่อง (UPS)

18 มีนาคม 2562 14:02:09

ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองต่อเนื่อง (UPS)

Planning.pdf

ประกาศเช่า ใช้บริการเครื่อง Printer พร้อมหมึก ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธี e-bidding

12 มีนาคม 2562 10:49:54

ประกาศเช่า ใช้บริการเครื่อง Printer พร้อมหมึก ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธี e-bidding

Announce.pdf

ประกาศจัดซื้อ ชุดอุปกรณ์บันทึกสื่อการสอนด้วยตนเอง CMU EZ Studio และชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนแบบทางไกล CMU EZ Conference ด้วยวิธีe-bidding

11 มีนาคม 2562 14:47:34

ประกาศจัดซื้อ ชุดอุปกรณ์บันทึกสื่อการสอนด้วยตนเอง CMU EZ Studio และชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนแบบทางไกล CMU EZ Conference

ด้วยวิธีe-bidding

ประกาศ.pdf

ประกาศร่าง TOR เช่าใช้บริการเครื่อง Printer พร้อมหมึก ระยะเวลา 5 ปี

5 มีนาคม 2562 11:07:19

ประกาศร่าง TOR เช่าใช้บริการเครื่อง Printer พร้อมหมึก ระยะเวลา 5 ปี

Draft TOR.pdf

ประกาศร่าง TOR จัดซื้อชุดอุปกรณ์บันทึกสื่อการสอนด้วยตนเอง CMU EZ Studio และชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนแบบทางไกล CMU EZ Conference

1 มีนาคม 2562 16:33:20

ประกาศร่าง TOR จัดซื้อชุดอุปกรณ์บันทึกสื่อการสอนด้วยตนเอง CMU EZ Studio และชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนแบบทางไกล CMU EZ Conference

TOR.pdf

ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ

1 มีนาคม 2562 16:29:20

ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ

Winner.pdf

ประกาศเผยแพร่แผน การเช่าใช้บริการเเครื่อง Printer พร้อมหมึก ระยะเวลา 5 ปี

28 กุมภาพันธ์ 2562 14:53:23

ประกาศเผยแพร่แผน การเช่าใช้บริการเเครื่อง Printer พร้อมหมึก ระยะเวลา 5 ปี

Planning-2.pdf

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดอุปกรณ์บันทึกสื่อการสอนด้วยตนเอง CMU EZ Studio และชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนแบบทางไกล CMU EZ Conference

27 กุมภาพันธ์ 2562 15:20:30

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดอุปกรณ์บันทึกสื่อการสอนด้วยตนเอง CMU EZ Studio และชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนแบบทางไกล CMU EZ Conference

Planning.pdf

ประกาศยกเลิก แผนการเช่าใช้บริการเครื่อง Printer พร้อมหมึกพิมพ์ ระยะเวลา 5 ปี

27 กุมภาพันธ์ 2562 14:55:13

ประกาศยกเลิก แผนการเช่าใช้บริการเครื่อง Printer พร้อมหมึกพิมพ์ ระยะเวลา 5 ปี

Cancel Plan.pdf
Page: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818