ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองต่อเนื่อง (UPS) ด้วยวิธีe-bidding

15 พฤษภาคม 2562 15:32:32

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองต่อเนื่อง (UPS) ด้วยวิธีe-bidding


winner.pdf

ประกาศจัดซื้อ ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนแบบทางไกล CMU EZ Conference ครั้งที่ 2 โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

8 พฤษภาคม 2562 15:52:19

ประกาศจัดซื้อ ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนแบบทางไกล CMU EZ Conference ครั้งที่ 2 โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ประกาศ V2 (8-5-62).pdf

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนแบบทางไกล CMU EZ Conference ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 พฤษภาคม 2562 15:49:53

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนแบบทางไกล CMU EZ Conference ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศลว. 2-5-62.doc.pdf

ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 28 เครื่อง

3 พฤษภาคม 2562 18:28:02

ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 28 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ 28 เครื่อง.pdf

ประกาศจัดซื้อ ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนแบบทางไกล CMU EZ Conference ครั้งที่ 2 โดยวิธี e-bidding

2 พฤษภาคม 2562 13:46:05

ประกาศจัดซื้อ ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนแบบทางไกล CMU EZ Conference ครั้งที่ 2 โดยวิธี e-bidding

ประกาศ V2.pdf

ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ระดับองค์กร (License Campus Agreement) โดยวิธี e-bidding

2 พฤษภาคม 2562 13:43:29

ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ระดับองค์กร (License Campus Agreement) โดยวิธี e-bidding

Winner.pdf

ประกาศราคากลาง จัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองต่อเนื่อง UPS

29 เมษายน 2562 15:12:21

ประกาศราคากลาง จัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองต่อเนื่อง UPS

Bettery.pdf

ประกาศราคากลาง จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ระดับองค์กร (Campus Agreement)

29 เมษายน 2562 14:27:07

ประกาศราคากลาง จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ระดับองค์กร (Campus Agreement)

Campus.pdf

ประกาศราคากลาง จัดซื้อชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนแบบทางไกล CMU EZ Conference

29 เมษายน 2562 14:22:51

ประกาศราคากลาง จัดซื้อชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนแบบทางไกล CMU EZ Conference

EZ Conference_V2.pdf

ประกาศจัดซื้อ แบตเตอรี่สำหรับเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองต่อเนื่อง UPS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 เมษายน 2562 16:22:05

ประกาศจัดซื้อ แบตเตอรี่สำหรับเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองต่อเนื่อง UPS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อ.pdf
Page: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818