ประกาศร่าง TOR เช่าโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ ๒ ด้วยวิธี(e-bidding)

2 กรกฎาคม 2563 17:44:28

ประกาศร่าง TOR เช่าโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ ๒ ด้วยวิธี(e-bidding)

TOR.pdf

ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคา.pdf


ประกาศราคากลาง เช่าโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2

2 กรกฎาคม 2563 17:40:12

ประกาศราคากลาง เช่าโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2 

ราคากลาง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 กรกฎาคม 2563 17:19:07

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศแผน การเช่าโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2

30 มิถุนายน 2563 17:07:38

ประกาศแผน การเช่าโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ระยะที่ 2

แผนเช่าโครงสร้าง ระยะ2.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์บันทึกสื่อการสอนด้วยตนเอง CMU EZ Studio และชุดควบคุมการสอนแบบทางไกล CMU EZ Conference จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มิถุนายน 2563 12:10:30

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์บันทึกสื่อการสอนด้วยตนเอง CMU EZ Studio และชุดควบคุมการสอนแบบทางไกล CMU EZ Conference จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบเนื้อหาการเรียนการสอน รายวิชา ทักษะและ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในโครงการพัฒนารายวิชา Digital Literacy สำหรับการเรียนการสอนในระบบเปิด (MOOC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 มิถุนายน 2563 17:57:33

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบเนื้อหาการเรียนการสอน รายวิชา ทักษะและ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในโครงการพัฒนารายวิชา Digital Literacy สำหรับการเรียนการสอนในระบบเปิด (MOOC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ (Digital Literacy).pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับศูนย์ ITSC New Media ณ คณะพยาบาลศาสตร์

14 พฤษภาคม 2563 16:34:48

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับศูนย์ ITSC New Media ณ คณะพยาบาลศาสตร์

Winner.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อระบบเครือข่ายหลัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-NET) โดยวิธี e-bidding

1 พฤษภาคม 2563 11:38:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อระบบเครือข่ายหลัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-NET) โดยวิธี e-bidding

Winner.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์แบบเสมือน (Hyper Converge Infrastructure) โดยวิธี e-bidding

30 เมษายน 2563 16:20:33

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์แบบเสมือน (Hyper Converge Infrastructure) โดยวิธี e-bidding

Winner.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบห้องปฏิบัติการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้

30 เมษายน 2563 16:20:29

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบห้องปฏิบัติการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้

Winner.pdf
Page: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818