ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง

23 มกราคม 2563 14:33:11

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง

winner.pdf

ประกาศ จัดซื้อรถบรรทุกส่วนบุคคล (รถยนต์กระบะ 4 ประตู) จำนวน 1 คัน โดยวิธีe-bidding

21 มกราคม 2563 16:42:53

ประกาศ จัดซื้อรถบรรทุกส่วนบุคคล (รถยนต์กระบะ 4 ประตู) จำนวน 1 คัน โดยวิธีe-bidding

ประกาศ.pdf

ประกาศราคากลางและร่าง TOR การจัดซื้อระบบเครื่องลูกข่ายแบบเสมือน (Virtual Desktop Infrastructure)

13 มกราคม 2563 15:07:30

ประกาศราคากลางและร่าง TOR การจัดซื้อระบบเครื่องลูกข่ายแบบเสมือน (Virtual Desktop Infrastructure)

ราคากลาง+TOR.pdf


ร่างเอกสารประกวด.pdf


ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลประจำห้องบันทึกสื่อการสอนและการเรียนรู้ คณะพยาบาลศาสตร์

10 มกราคม 2563 17:23:46

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลประจำห้องบันทึกสื่อการสอนและการเรียนรู้ คณะพยาบาลศาสตร์

winner.pdf

ประกาศร่าง TOR พร้อมราคากลาง การจัดซื้อรถบรรทุกส่วนบุคคล (รถยนต์กระบะ 4 ประตู) จำนวน 1 คัน

10 มกราคม 2563 9:24:32

ประกาศร่าง TOR พร้อมราคากลาง การจัดซื้อรถบรรทุกส่วนบุคคล (รถยนต์กระบะ 4 ประตู) จำนวน 1 คัน

ราคากลาง+TOR.pdf

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562)

7 มกราคม 2563 17:04:12

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562)

ประกาศ-ผู้ชนะไตรมาสที่-1-63.pdf

ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อรถบรรทุกส่วนบุคคล (รถยนต์กระบะ 4 ประตู) จำนวน 1 คัน

6 มกราคม 2563 16:55:16

ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อรถบรรทุกส่วนบุคคล (รถยนต์กระบะ 4 ประตู) จำนวน 1 คัน

เผยแพร่แผน.pdf

ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อเครื่องลูกข่ายแบบเสมือน (Virtual Desktop Infrasturcture)

18 ธันวาคม 2562 15:16:00

ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อเครื่องลูกข่ายแบบเสมือน (Virtual Desktop Infrasturcture)

ประกาศเผยแพร่แผน.pdf

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ จำนวน 3 ระบบ

18 ธันวาคม 2562 14:00:43

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบ จำนวน 3 ระบบ

20191218135613.pdf

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1090 เครื่อง

13 ธันวาคม 2562 16:41:49

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1090 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 1090เครื่อง.pdf
Page: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818