บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆ One drive (Cloud Storage) โดยให้พื้นที่เก็บข้อมูล 1TB และสามารถใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์และสามารถติดตั้งชุดโปรแกรม Microsoft Office Professional Plus ได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้สูงสุด 5 เครื่องทั้งที่เป็น Windows หรือ Mac OSX
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818