ฝึกอบรมการบริหารจัดการสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe ระดับส่วนงาน

31 มกราคม 2562 14:17:16

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud โดยให้สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการดำเนินการจัดซื้อ โดยได้รับเกียรติจากคุณบัณฑิต หวังวิวัฒน์ศิลป์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทคัลเลอร์ดอกเตอร์ จำกัด และทีมวิทยากรจากทางสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การบรรยายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามข้อตกลงการใช้งานซอฟต์แวร์ Adobe ของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 50 ท่าน ในวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 114

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818