โครงการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

11 กันยายน 2561 13:50:32


เรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วม โครงการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมหาวิทยาลัย มีทุนสนับสนุนให้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

 

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เบอร์โทร  053-943820, 053-943855 

 

หมดเขต วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอโครงการได้จาก QR code ตามรูปด้านบน (http://itsc.cmu.ac.th/download/abc61.docx)
สามารถ download รูปภาพประกอบ ได้ตามรูปด้านล่างนี้

 

รายละเอียดโครงการ1 - คลิก -

รายละเอียดโครงการ2 - คลิก -

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818