อบรมการเขียนแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส Basic of iOS Application Development

14 กุมภาพันธ์ 2562 11:19:01

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท แอปเปิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดอบรมการเขียนแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส Basic of iOS Application Development เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้าง Application ด้วยภาษา Swift  ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณชวพงศธร ไวสาริกรรม จาก บริษัท แอปเปิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 45 ท่าน

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818