อบรมการเขียนแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส Basic of iOS Application Development

21 มกราคม 2562 9:38:52


ฝึกอบรมการเขียนแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส Basic of iOS Application Development
ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับจำนวน 50 ท่าน (จำกัดสำหรับท่านที่มีอุปกรณ์ MacBook ส่วนตัว 20 ที่นั่ง และท่านที่ไม่มีอุปกรณ์ MacBook จำนวน 30 ที่นั่ง)
โดยมีค่าลงทะเบียนการอบรมสำหรับบุคลากร 500 บาท/ท่าน และนักศึกษา  300 บาท/ท่าน 

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/itsc13feb2019
กำหนดการ -คลิก-

ไฟล์แนบ
แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818