พิธีทำบุญวันคล้ายสถาปนาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2562

25 มีนาคม 2562 10:01:07

รศ.ดร.นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2562 ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องนิติสโมสร ชั้น 1 อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่คณะจารย์ บุคลากร นักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม อีกทั้งเป็นการรำลึกถึงวันก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ 

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818