ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องบันทึกสื่อการสอนและการเรียนรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9 กรกฎาคม 2562 16:53:28

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องบันทึกสื่อการสอนและการเรียนรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

winner.pdf

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562-มิถุนายน 2562)

9 กรกฎาคม 2562 16:45:59

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562-มิถุนายน 2562)

ประกาศผู้ชนะ-ไตรมาสที่-3 (เม.ย.-มิ.ย.62).pdf

ประกาศผู้ชนะ การจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม 300 ที่นั่ง

5 กรกฎาคม 2562 16:21:29

ประกาศผู้ชนะ การจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม 300 ที่นั่ง

Winner.pdf

ประกาศ จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม 300 ที่นั่ง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีe-bidding

20 มิถุนายน 2562 17:10:14

ประกาศ จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม 300 ที่นั่ง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีe-bidding

ประกาศ.pdf

ประกาศร่าง TOR การจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม 300 ที่นั่ง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีe-bidding

14 มิถุนายน 2562 18:33:15

ประกาศร่าง TOR การจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม 300 ที่นั่ง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีe-bidding

ร่างประกาศเอกสารประกวดราคา.pdf


TOR ห้องประชุม ครั้งที่ 2.pdf

ประกาศ จ้างปรับปรุงห้องบันทึกสื่อการสอนและการเรียนรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีe-bidding

13 มิถุนายน 2562 18:12:49

ประกาศ จ้างปรับปรุงห้องบันทึกสื่อการสอนและการเรียนรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีe-bidding

ประกาศ วันที่ 13-6-62.pdf

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องบันทึกสื่อการสอนและการเรียนรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 มิถุนายน 2562 18:10:41

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องบันทึกสื่อการสอนและการเรียนรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ 6-6-62.pdf

ประกาศ จ้างปรับปรุงห้องบันทึกสื่อการสอนและการเรียนรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีe-bidding

6 มิถุนายน 2562 11:43:53

ประกาศ จ้างปรับปรุงห้องบันทึกสื่อการสอนและการเรียนรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีe-bidding

ประกาศ.pdf

ประกาศร่าง TOR การจ้างปรับปรุงห้องประชุม 300 ที่นั่ง ด้วยวิธีe-bidding

6 มิถุนายน 2562 11:25:10

ประกาศร่าง TOR การจ้างปรับปรุงห้องประชุม 300 ที่นั่ง ด้วยวิธีe-bidding

ขอบเขตของงาน TOR.pdf

ร่างประกาศ เอกสารประกวด.pdf


ประกาศร่างTOR จ้างปรับปรุงห้องบันทึกสื่อการสอนและการเรียนรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีe-bidding

29 พฤษภาคม 2562 18:15:33

ประกาศร่างTOR จ้างปรับปรุงห้องบันทึกสื่อการสอนและการเรียนรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีe-bidding

แบบแปลนห้องสตูดิโอ ส่งแก้ไขครั้งที่2.pdf

แบบรูปภาพ.pdf

ปร4 5 6ราคากลาง.pdf

ร่างTOR.pdf


Page: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818