สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1090 เครื่อง

13 ธันวาคม 2562 16:41:49

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1090 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 1090เครื่อง.pdf

ประกาศราคากลาง การจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1090 เครื่อง

13 ธันวาคม 2562 16:37:48

ประกาศราคากลาง การจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1090 เครื่อง

ราคากลาง.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุม 202

13 ธันวาคม 2562 16:27:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุม 202

ผู้ชนะจ้างปรับปรุงห้องประชุม 202.pdf

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบ จำนวน 3 ระบบ

2 ธันวาคม 2562 16:17:05

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบ จำนวน 3 ระบบ

ราคากลาง.pdf

ประกาศจ้าง บำรุงรักษาระบบ จำนวน 3 ระบบ โดยวิธีe-bidding

2 ธันวาคม 2562 16:04:45

ประกาศจ้างบำรุงรักษาระบบ จำนวน 3 ระบบ โดยวิธีe-bidding

ประกาศ.pdf

ประกาศเผยแพร่แผน การจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,090 เครื่อง

27 พฤศจิกายน 2562 17:13:01

ประกาศเผยแพร่แผน การจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,090 เครื่อง

ประกาศเผยแพร่แผน.pdf

ประกาศร่าง TOR การจ้างบำรุงรักษาระบบ จำนวน 3 ระบบ

26 พฤศจิกายน 2562 17:09:19

ประกาศร่าง TOR การจ้างบำรุงรักษาระบบ จำนวน 3 ระบบ

TOR MA 3 ระบบ.pdf


ร่างประกาศเอกสารประกวดราคา.pdf


ประกาศแผน การจ้างบำรุงรักษาระบบ จำนวน 3 ระบบ

25 พฤศจิกายน 2562 17:00:00

ประกาศแผน การจ้างบำรุงรักษาระบบ จำนวน 3 ระบบ

แผน.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคาร CNOC ประจำปี 2563

29 ตุลาคม 2562 16:31:47

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคาร CNOC ประจำปี 2563

20191029162517.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 ประจำปี 2563

29 ตุลาคม 2562 16:06:56

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 ประจำปี 2563

ผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
Page: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818