ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ช่วยวิจัยโครงการวิจัยถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25 มกราคม 2564 14:56:53

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ช่วยวิจัยโครงการวิจัยถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศผู้ชนะ จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยวิธี e-bidding

18 มกราคม 2564 15:53:27

ประกาศผู้ชนะ จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยวิธี e-bidding

ประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLIC) ครั้งที่ 2 โดยวิธีe-bidding

12 มกราคม 2564 16:11:45

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLIC) ครั้งที่ 2 โดยวิธีe-bidding

ประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศจ้างซื้อชุดอุปกรณ์บันทึกสื่อ CMU EZ Studio และชุดควบคุมการประชุมทางไกล CMU EZ Conference ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 มกราคม 2564 15:49:05

ประกาศจ้างซื้อชุดอุปกรณ์บันทึกสื่อ CMU EZ Studio และชุดควบคุมการประชุมทางไกล CMU EZ Conference ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง.pdf

TOR.pdf

ประกาศ.pdf


ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาระบบ จำนวน 3 ระบบ โดยวิธี e-bidding

5 มกราคม 2564 16:37:02

ประกาศผลผู้ชนะ จ้างบริการบำรุงรักษาระบบ จำนวน 3 ระบบ โดยวิธี e-bidding

ประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม2563 - ธันวาคม 2563)

5 มกราคม 2564 15:41:48

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม2563 - ธันวาคม 2563)

ประกาศผู้ชนะ ไตรมาสที่ 1-64.pdf

ประกาศร่าง TOR ซื้อชุดอุปกรณ์บันทึกสื่อ CMU EZ Studio และชุดควบคุมการประชุมทางไกล CMU EZ Conference ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 มกราคม 2564 13:35:38

TOR.pdf

ราคากลาง.pdf

ประกาศร่าง เอกสารประกวดราคา.pdf


ประกาศจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยวิธี e-bidding

4 มกราคม 2564 16:32:22

ประกาศจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยวิธี e-bidding

ราคากลาง.pdf

TOR.pdf

ประกาศ.pdf

ประกาศเผยแพร่แผน ซื้อชุดอุปกรณ์บันทึกสื่อ CMU EZ Studio และชุดควบคุมการประชุมทางไกล CMU EZ Conference ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 ธันวาคม 2563 14:23:22

ประกาศเผยแพร่แผน ซื้อชุดอุปกรณ์บันทึกสื่อ CMU EZ Studio และชุดควบคุมการประชุมทางไกล CMU EZ Conference ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผน.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์ CMU EZ Studio เพื่อการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเองของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 7 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 ธันวาคม 2563 14:15:44

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์ CMU EZ Studio เพื่อการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเองของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 7 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ.pdf
Page: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818