ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบเนื้อหาการเรียนการสอน รายวิชา ทักษะและ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในโครงการพัฒนารายวิชา Digital Literacy สำหรับการเรียนการสอนในระบบเปิด (MOOC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 มิถุนายน 2563 17:57:33

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบเนื้อหาการเรียนการสอน รายวิชา ทักษะและ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในโครงการพัฒนารายวิชา Digital Literacy สำหรับการเรียนการสอนในระบบเปิด (MOOC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ (Digital Literacy).pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับศูนย์ ITSC New Media ณ คณะพยาบาลศาสตร์

14 พฤษภาคม 2563 16:34:48

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับศูนย์ ITSC New Media ณ คณะพยาบาลศาสตร์

Winner.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อระบบเครือข่ายหลัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-NET) โดยวิธี e-bidding

1 พฤษภาคม 2563 11:38:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อระบบเครือข่ายหลัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-NET) โดยวิธี e-bidding

Winner.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์แบบเสมือน (Hyper Converge Infrastructure) โดยวิธี e-bidding

30 เมษายน 2563 16:20:33

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์แบบเสมือน (Hyper Converge Infrastructure) โดยวิธี e-bidding

Winner.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบห้องปฏิบัติการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้

30 เมษายน 2563 16:20:29

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบห้องปฏิบัติการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้

Winner.pdf

ประกาศจัดซื้อ ระบบเครือข่ายหลัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-NET) โดยวิธีe-bidding

21 เมษายน 2563 17:10:27

ประกาศจัดซื้อ ระบบเครือข่ายหลัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-NET) 

ประกาศ.pdf

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน การจ้างออกแบบตกแต่งภายในห้องปฏิบัติการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้

20 เมษายน 2563 15:59:18

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน การจ้างออกแบบตกแต่งภายในห้องปฏิบัติการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้


เผยแพร่แผน_2.pdf

ประกาศเผยแพร่แผน การจ้างออกแบบตกแต่งภายในห้องปฏิบัติการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้

20 เมษายน 2563 15:57:01

ประกาศเผยแพร่แผน การจ้างออกแบบตกแต่งภายในห้องปฏิบัติการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้

เผยแพร่แผน_1.pdf

ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อสิทธิ์การใช้งาน Microsoft Power BI Pro (CMU BI Dashboard)

15 เมษายน 2563 16:57:37

ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อสิทธิ์การใช้งาน Microsoft Power BI Pro (CMU BI Dashboard)

ประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 - เดือนมีนาคม 2563)

15 เมษายน 2563 16:46:30

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 - เดือนมีนาคม 2563)

ประกาศผู้ชนะ ไตรมาสที่ 2-63 (ม.ค.63-มี.ค.63).pdf
Page: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818