ประกาศแผนการจ้างบำรุงรักษาระบบ จำนวน 3 ระบบ

14 ธันวาคม 2561 14:23:23

ประกาศแผนการจ้างบำรุงรักษาระบบ จำนวน 3 ระบบ

MA 3 system.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์สื่อสารทางไกล Video Conference

12 ธันวาคม 2561 14:19:16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์สื่อสารทางไกล Video Conference

Winner.pdf

ประกาศแผนการจัดซื้อ ลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Adobe

11 ธันวาคม 2561 15:50:40

ประกาศแผนการจัดซื้อ ลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Adobe


Planning.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,090 เครื่อง

6 ธันวาคม 2561 17:45:36

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,090 เครื่อง

Winner.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สนับสนุนการเรียนการสอน ด้วยระบบ Video Conference จำนวน 3 รายการ

3 ธันวาคม 2561 16:44:10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สนับสนุนการเรียนการสอน ด้วยระบบ Video Conference จำนวน 3 รายการ

Winner.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อระบบเครื่องปรับอากาศแบบวีอาร์วี จำนวน 1 ระบบ

20 พฤศจิกายน 2561 10:43:20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อระบบเครื่องปรับอากาศแบบวีอาร์วี จำนวน 1 ระบบ

winner.pdf

แผนการจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,090 เครื่อง

16 พฤศจิกายน 2561 14:50:39

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,090 เครื่อง

Planning.pdf


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเครื่องปรับอากาศ แบบวีอาร์วี จำนวน 1 ระบบ

26 ตุลาคม 2561 10:12:50

ประกาศจัดซื้อระบบเครื่องปรับอากาศ แบบวีอาร์วี จำนวน 1 ระบบ

Announce.pdf


ประกาศยกเลิก การเช่าใช้บริการเครื่อง Printer ระบบดิจิตอลพร้อมหมึก

26 ตุลาคม 2561 10:01:14

ประกาศยกเลิกการเช่าใช้บริการเครื่อง Printer ระบบดิจิตอล พร้อมหมึก

ประกาศยกเลิก.pdf


ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR) ระบบเครื่องปรับอากาศ แบบวีอาร์วี จำนวน 1 ระบบ

12 ตุลาคม 2561 10:26:37

ร่าง TOR และ ร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อระบบเครื่องปรับอากาศ แบบวีอาร์วี จำนวน 1 ระบบ โดยวิธี e-bidding

Draft Announce.pdf


TOR Air.pdf


Page: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818