ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 กันยายน 2563 9:23:15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลบริหารจัดการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 46 ศูนย์ โดยวิธีคัดเลือก

16 กันยายน 2563 9:22:25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลบริหารจัดการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 46 ศูนย์ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 กันยายน 2563 10:22:28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศราคากลาง จ้างดูแลบริหารจัดการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 46 ศูนย์

9 กันยายน 2563 14:38:09

ประกาศราคากลาง จ้างดูแลบริหารจัดการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 46 ศูนย์

ราคากลาง.pdf

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา การเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีe-bidding

9 กันยายน 2563 14:20:42

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา การเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีe-bidding

winner.pdf

ประกาศเผยแพร่แผน จ้างดูแลบริหารจัดการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 46 ศูนย์

3 กันยายน 2563 16:54:33

ประกาศเผยแพร่แผน จ้างดูแลบริหารจัดการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 46 ศูนย์

เผยแพร่แผน.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 จุด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 กันยายน 2563 17:11:03

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 จุด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 จุด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 สิงหาคม 2563 17:10:55

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 จุด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

ประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบป้องกันภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Intrusion Prevention System) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 สิงหาคม 2563 16:17:03
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบป้องกันภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Intrusion Prevention System) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLIC) โดยวิธีe-bidding

25 สิงหาคม 2563 15:51:26

ประกาศร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLIC) โดยวิธีe-bidding

TOR.pdf

ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคา.pdf

ราคากลาง.pdf
Page: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818