ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562-กันยายน 2562)

15 ตุลาคม 2562 16:52:32

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562-กันยายน 2562)

20191015162404.pdf

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดซื้อลิขสิทธิ์ จำนวน 4 รายการ

17 กันยายน 2562 10:46:46

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจัดซื้อลิขสิทธิ์ จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์บันทึกสื่อการสอนด้วนตนเอง CMU EZ Studio จำนวน 24 ชุด

9 กันยายน 2562 16:12:14

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์บันทึกสื่อการสอนด้วนตนเอง CMU EZ Studio จำนวน 24 ชุด

ประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธี e-bidding

29 สิงหาคม 2562 16:00:21

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยวิธี e-bidding

ประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 จุด ปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 สิงหาคม 2562 17:16:58

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 จุด ปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 จุด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะ

23 สิงหาคม 2562 17:16:56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 จุด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบหรี่ไฟและไฟส่องเวที ห้องประชุมใหญ่ 300 ที่นั่ง

21 สิงหาคม 2562 18:55:16

ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบหรี่ไฟและไฟส่องเวที ห้องประชุมใหญ่ 300 ที่นั่ง

Winner.pdf

ประกาศผู้ชนะ การจ้างปรับปรุงห้องกาแฟ เป็นศูนย์ Learning Space

21 สิงหาคม 2562 18:53:19

ประกาศผู้ชนะ การจ้างปรับปรุงห้องกาแฟ เป็นศูนย์ Learning Space

Winner.pdf

ประกาศเช่าใช้ บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธี e-bidding

16 สิงหาคม 2562 14:53:28

ประกาศเช่าใช้ บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธี e-bidding

ประกาศ.pdf

ประกาศร่าง TOR เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

26 กรกฎาคม 2562 17:20:53

ประกาศร่าง TOR เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศร่างTOR.pdf
Page: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818