ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564-มีนาคม 2564)

7 เมษายน 2564 14:10:54

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564-มีนาคม 2564)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.64-มี.ค.64).pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 เมษายน 2564 15:26:47

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศผู้ชนะในการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2563 จำนวน 28 รายการ

2 เมษายน 2564 16:52:08

ประกาศผู้ชนะในการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2563 จำนวน 28 รายการ

ประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศร่าง TOR จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระดับองค์กร (Campus Agreement) โดยวิธี e-bidding

1 เมษายน 2564 16:19:35

ประกาศร่าง TOR จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระดับองค์กร (Campus Agreement) โดยวิธี e-bidding

ราคากลาง.pdf

TOR.pdf

ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคา.pdf


ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระดับองค์กร (Campus Agreement) โดยวิธี e-bidding

31 มีนาคม 2564 15:58:20

ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระดับองค์กร (Campus Agreement) โดยวิธี e-bidding

ประกาศเผยแพร่แผน.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาและแท็บเล็ต จำนวน 11 เครื่อง ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มีนาคม 2564 15:54:56

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาและแท็บเล็ต จำนวน 11 เครื่อง ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศซื้ออุปกรณ์กระจายภาระงาน (Load Balancer) โดยวิธี e-bidding

29 มีนาคม 2564 15:43:51

ประกาศซื้ออุปกรณ์กระจายภาระงาน (Load Balancer) โดยวิธี e-bidding

ราคากลาง.pdf

TOR.pdf

ประกาศ.pdf


ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 28 รายการ

23 มีนาคม 2564 16:30:03

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 28 รายการ

ประกาศขายทอดตลาด.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบตกแต่งภายในศูนย์ ITSC Corner อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 มีนาคม 2564 16:23:22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบตกแต่งภายในศูนย์ ITSC Corner อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 มีนาคม 2564 16:22:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ.pdf
Page: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818