โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citize

19 มีนาคม 2562 15:06:03
หลักสูตรโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citize
**สำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่**
หลักสูตรละ 25 ท่าน

สามารถสมัครลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://www.tlic.cmu.ac.th/workshop หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943866 หรือ 053-493827 ในวันและเวลาราชการ

ค่าย SketchUp for Kids สนุกคิดกับนักออกแบบตัวน้อย

18 กุมภาพันธ์ 2562 10:09:38

ค่าย SketchUp for Kids สนุกคิดกับนักออกแบบตัวน้อย ให้แก่เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 10-15 ปี

ในวันที่ 11-22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมีค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

สามารถสมัครลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://bit.ly/itsc11mar2019

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943827, 061-6182871 ในวันและเวลาราชการ


ฝึกอบรมการบริหารจัดการสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe ระดับส่วนงาน

23 มกราคม 2562 15:39:43


อบรมผู้บริหารจัดการสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe ระดับส่วนงาน ในวันที่ 31 มกราคม 2562 
เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 114 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

* ผู้บริหารจัดการสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe หน่วยงานละ 1 ท่าน
*จัดเตรียมอุปกรณ์ที่สามารถต่อเชื่อมเข้าใช้งานบราวเซอร์มาด้วยตนเอง อาทิ Smart Phone, Notebook เป็นต้น 

โดยลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน http://bit.ly/itsc31jan2019 ภายในวันที่ 29 มกราคม 2562

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเข้าร่วมการอบรม สามารถเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Conference ได้ที่ลิงก์ http://tiny.cc/adobe2cmu 

Topic: Adobe Meeting Meeting ID: 831-473-523อบรมการเขียนแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส Basic of iOS Application Development

21 มกราคม 2562 9:38:52


ฝึกอบรมการเขียนแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส Basic of iOS Application Development
ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับจำนวน 50 ท่าน (จำกัดสำหรับท่านที่มีอุปกรณ์ MacBook ส่วนตัว 20 ที่นั่ง และท่านที่ไม่มีอุปกรณ์ MacBook จำนวน 30 ที่นั่ง)
โดยมีค่าลงทะเบียนการอบรมสำหรับบุคลากร 500 บาท/ท่าน และนักศึกษา  300 บาท/ท่าน 

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/itsc13feb2019
กำหนดการ -คลิก-


ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งาน CMU DNS"

26 ตุลาคม 2561 11:15:36


ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งาน CMU DNS" 

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งาน CMU DNS" ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. สำหรับหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนไม่เกิน 2 ท่าน/หน่วยงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมฯ ควรเป็นผู้ที่ดูแลรับผิดชอบ DNS ที่จะสร้างขึ้นบน Public Cloud โดยนำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาอบรมด้วย

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM1PUokJSaBeiBRu7hDI5rgjuw3uvwnnsBw2daS-UZWtBd1A/viewform ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 7 พฤศจิกกายน 2561 


ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ 

กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร.docx -

ค่ายเยาวชนสมองกล พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วย IT ตามทฤษฎี Constructionism 2018 ประจำเดือนตุลาคม 2561

19 กันยายน 2561 9:47:28

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดค่ายเยาวชนสมองกล พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วย IT ตามทฤษฎี Constructionism 2018 ระหว่างวันที่  1-12 ตุลาคม 2561 (จันทร์ – ศุกร์) เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหลักสูตร การออกแบบหุ่นยนต์ด้วย Lego สำหรับเยาวชนชาย-หญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 7-12 ปี  และหลักสูตรการสร้างการ์ตูนด้วยเทคนิค Stop Motion Animation สำหรับเยาวชนชาย-หญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 10-16 ปี

ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 3,000 บาท 

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ คลิก

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 061-6182871 ,053 - 943827 หรือโทรสาร (053) 216747 ในวันและเวลาราชการ


เรียนเชิญ คณาจารย์ มช. ทุกท่าน เข้าร่วมงาน CMU 21st Century Learning Day 2018

11 กันยายน 2561 13:50:36


เรียนเชิญ คณาจารย์ มช. และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงาน CMU 21st Century Learning Day 2018 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 นี้ ณ ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLIC) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. เวลา 08.30-16.00 น.
ลงทะเบียน : ---คลิก---


โครงการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

11 กันยายน 2561 13:50:32


เรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วม โครงการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมหาวิทยาลัย มีทุนสนับสนุนให้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

 

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เบอร์โทร  053-943820, 053-943855 

 

หมดเขต วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอโครงการได้จาก QR code ตามรูปด้านบน (http://itsc.cmu.ac.th/download/abc61.docx)
สามารถ download รูปภาพประกอบ ได้ตามรูปด้านล่างนี้

 

รายละเอียดโครงการ1 - คลิก -

รายละเอียดโครงการ2 - คลิก -


อบรมซอฟต์แวร์ระบบความปลอดภัยสำหรับเครื่องแม่ข่ายลูกข่าย Antivirus (End Point Security)

5 มิถุนายน 2561 10:57:40
อบรมซอฟต์แวร์ระบบความปลอดภัยสำหรับเครื่องแม่ข่ายลูกข่าย Antivirus (End Point Security)

อบรมซอฟต์แวร์ระบบความปลอดภัยสำหรับเครื่องแม่ข่ายลูกข่าย Antivirus (End Point Security)

ความน่ากลัวของภัยคุกคามในโลก Cyber ในปัจจุบัน กับ Best Practice สำหรับการใช้งาน office scan ที่ทำให้ท่านปลอดภัยจากภัย Cyber

ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 (TTN) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

*ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ/ส่วนงาน เข้ารับการอบรม จำนวนไม่เกิน 2 ท่าน

ลงทะเบียน --คลิก--

ตรวจสอบรายชื่อ --คลิก--

เอกสารประกอบการอบรม --คลิก--


การประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย (Phase2)

5 มิถุนายน 2561 10:57:35
การประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย (Phase2)

การประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย (Phase2)  เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและชั้นตอนในการดำเนินโครงการฯ รวมถึงนโยบายในการใช้งาน SSID ใหม่ของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม  ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ลงทะเบียนภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 -

 

**ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ/ส่วนงาน จำนวนไม่เกิน 2 ท่าน เข้าร่วมการประชุม**

ลงทะเบียน -- คลิก --

กำหนดการ -- คลิก --

ตรวจสอบรายชื่อ -- คลิก --


Page: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818