ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็ยพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

18 พฤศจิกายน 2563 14:11:12

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็ยพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน

รายละเอียด - คลิก


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

17 พฤศจิกายน 2563 9:22:23

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ด้านประสานงานธุรการเกี่ยวกับพัสดุ บุคคล สารบรรณ สังกัดศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้

รายละเอียด - คลิก -


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

17 พฤศจิกายน 2563 9:20:21

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ตำแหน่ง EP020004

รายละเอียด - คลิก


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัตการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

9 พฤศจิกายน 2563 14:20:39

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัตการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้

รายละเอียด - คลิก -


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

9 พฤศจิกายน 2563 14:19:17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัด ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้

รายละเอียด - คลิก -


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

9 พฤศจิกายน 2563 14:17:32

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา 

รายละเอียด - คลิก -


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

28 ตุลาคม 2563 16:38:22

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

รายละเอียด -คลิก-


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

2 กันยายน 2563 15:23:59

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

รายละเอียด -คลิก-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

1 กันยายน 2563 10:50:13

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ทั้งนี้ขอผู้มีสิทธิ์สอบมาสอบคัดเลือกในวันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม VIP ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียด -คลิก-


ประกาศรายชื่อบุคลลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

24 สิงหาคม 2563 17:00:18

ประกาศรายชื่อบุคลลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ามารายงานตัวตั้งแต่วันนี้ จนถึงในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

รายละเอียด - คลิก -


Page: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818