สัมมนาประจำปี 2563

1 มิถุนายน 2563 14:11:53

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสัมมนาประจำปี 2563 เพื่อให้บุคลากรได้รับการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการและการดำเนินงานของสำนักฯ และเพื่อให้บุคลากรได้รับทราบการบริหารจัดการและดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ  โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย ร่วมบรรยายและถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักฯ ประจำปี 2563 วันที่ 1 มิถุนายน 2563  ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบออนไลน์ผ่าน ZOOM


กฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ที่เกี่ยวกับ มช.

1 มิถุนายน 2563 14:06:59

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสัมมนาออนไลน์เกี่ยว กฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ที่เกี่ยวกับ มช. ผ่าน โปรแกรม Zoom Webinar ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. มีหัวข้อน่าสนใจมากมาย เช่น ผลกระทบของ PDPA ที่มีต่อมหาวิทยาลัย (โดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ใครบ้างที่จะได้รับผลกระทบจาก PDPA และ การปรับตัวเพื่อดำเนินงานให้สอดคล้องกับ PDPA โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.ปิยบุตร บุญอร่ามเรือง คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในคณะร่าง Thailand PDPA Guideline อาจารย์ ดร.พฤษภ์ บุญมา ประธานคณะทำงานร่างแนวปฏิบัติการใช้ประโยชน์ข้อมูล การกำกับดูแลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มช. และ ผศ. ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ คณะทำงานร่างแนวปฏิบัติการใช้ประโยชน์ข้อมูล การกำกับดูแลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มช. เป็นผู้ให้การบรรยาย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มช. เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 190 ท่าน 


CMU IT Fair

1 มิถุนายน 2563 11:16:39

CMU IT Fair 

มหกรรมสินค้า IT ONLINE AT SHOPEE!

สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รวมสิทธิพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดสุดพิเศษ หรือผ่อน 0% (แล้วแต่เงื่อนไขของบริษัท) 


สามารถเลือกชมสินค้าได้ที่

1.ITSC CORNER Headquarter หน้าสำนักหอสมุด โดย บริษัท นิยมพานิช จำกัด

2.Shopee Chi Chang Computer หรือ Line : @chichang โดยบริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

3. ร้าน U-Store By Comseven At CMU อาคารจอดรถ S1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4.Good speed Computer สามารถติดต่อและสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Good Speed Computer หรือ App "JD Central"


ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2563


10 เทคนิคการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ Microsoft Teams

21 พฤษภาคม 2563 13:41:25

ด้วยสถานการณ์โรคระบาด COVIC-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันทำให้เราต้องปรับตัวในช่วงวิกฤตเช่นนี้ รวมการปรับใช้การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เห็นความสำคัญในการเพิ่มทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ให้กับอาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนออนลไน์ สำนักฯ จึงทางจัดอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วย Microsoft Teams โดยดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-10.30 น. อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 190 ท่าน


มช. ใจดีแจกซิมการ์ด

15 พฤษภาคม 2563 11:12:03

มช. ใจดี แจกซิมการ์ด SIM 4 Mbps Unlimited เพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ ฟรี สำหรับนักศึกษาทุกคน ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15- 30 เมษายน นี้ ที่ http://sis.cmu.ac.th

.

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://cmu.ac.th/th/article/55985b30-3882-4798-b745-b87b8dbfc70b

.


#CMUfightCOVID19  #มอชอสู้โควิด19 

#CMU #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


โครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563

1 พฤษภาคม 2563 15:56:53
    เนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดไปทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งทำให้เกิดมาตรการรักษาระยะห่าง (social distancing) เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด ซึ่งส่งผลต่อการติดต่อสื่อสาร กับทุกวัย ซึ่ง Zoom เป็นโปรแกรมสำหรับสอนหรือประชุมผ่าน Video Conference ที่นัดหมายเวลา แจ้งเตือนผู้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบปฏิทิน พร้อมทั้งทำงานได้ดีกับทุกอุปกรณ์ IT

 
   สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความรู้ด้าน IT ให้แก่ผู้สูงอายุ จึงจัดโครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรม Zoom ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30-10.30 น. 
 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือนักพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (2nd CMU Developer Day)

12 มีนาคม 2563 15:25:03

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีพันธกิจในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีเพื่อการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายและการสื่อสาร พัฒนาระบบฐานข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัย ได้มีกำหนดจัดงานสัมมนา “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือนักพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (2nd CMU Developer Day)” เพื่อให้ความรู้ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยได้รับ เกียรติจากคุณพรรธน์สักย์ จอมพันธ์ (Senior Programmer) และทีมงาน วิทยากรจาก บริษัท มะนาว ซอฟต์แวร์ จำกัด บรรยายในหัวข้อ Software Development Trends และคุณพิชญะ โมริโมโต ตำแหน่ง Lead Penetration Tester จากบริษัทสยามถนัดแฮก (Siam Thanat Hack Company Limited.) ที่มาบรรยายในหัวข้อ Web Application Security พร้อม Workshop Setup and Web Hacking Tools ศูนย์ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2013)

12 มีนาคม 2563 10:13:17

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2013) โดยรับการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 และได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการให้บริการศูนย์ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีแนวทางในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2557 สำนักฯ จึงได้ให้บริษัทที่ปรึกษาด้านมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เข้าประเมินภาพรวมของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เทียบกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  (Gap Analysis) และนำผลการประเมินดังกล่าว จัดทำระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System : ISMS) โดยการวางแนวนโยบาย แนวปฏิบัติ ในการบริหารจัดการระบบเครื่องแม่ข่าย ระบบสำรองข้อมูล และ ระบบสนับสนุนอื่น ๆ ของศูนย์ข้อมูลกลาง ตามข้อกำหนด  อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ศูนย์ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

ในปี พ.ศ. 2562 สำนักฯ ได้ขอรับการตรวจประเมินจากบริษัทผู้ได้รับสิทธิ์ในการตรวจประเมินมาตรฐาน (Certified Body) จนได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 โดยมีขอบเขตครอบคลุมศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ซึ่งเป็นศูนย์รวมของระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย และส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  และ นับถึงปัจจุบันได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ประชุมผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

26 กุมภาพันธ์ 2563 10:11:03


สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมผู้บริหารและผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนงาน เพื่อรับฟังรายงานผลการทดสอบการใช้งานโปรแกรม Antivirus ตามมติที่ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 รวมทั้งหารือสรุปแนวทางการดำเนินการโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ Antivirus โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดพิธี ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

26 กุมภาพันธ์ 2563 10:08:18


สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมเยี่ยมชมห้อง New Media Studio เพื่อนำประโยชน์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานและพัฒนานวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2563Page: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818