การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ Digital University Forum ครั้งที่ 15

13 ธันวาคม 2562 14:44:01


เครือข่ายความร่วมมือ Digital University Forum ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ริเริ่มโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างสถาบันภาครัฐและเอกชน ขับเคลื่อนและวางแผนไอทีให้สอดรับกับยุทธ์ศาสตร์ พร้อมนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานระหว่างมหาวิทยาลัยให้ก้าวไปสู่ความเป็น Digital University ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างคณะผู้บริหารระดับสูงด้านสารสนเทศจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำหลายแห่งในประเทศ 

โดยครั้งนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม การประชุม CIO Digital University Forum ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับและกล่าวเปิดสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดพื้นที่ใหม่เพื่อบันทึกสื่อการสอน สำหรับอาจารย์ มช.

28 พฤศจิกายน 2562 10:24:35

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดพื้นที่ใหม่เพื่อบันทึกสื่อการสอน สำหรับอาจารย์ มช.


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้อาจารย์ มช. ส่งท้ายปี 2019 ด้วย “ITSC New Media Studio” ศูนย์บริการบันทึกสื่อการสอน ศูนย์ที่ 2 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ชั้น 2 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ด้วยอุปรกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมให้บริการแก่อาจารย์ มช. เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 พร้อมการผลิตสื่อดิจิทัลผ่านการบันทึกการสอนของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ CMU MOOCs เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของชั้นเรียนในมหาวิทยาลัยหรือคอร์สออนไลน์ ซี่งห้องสำหรับบันทึกสื่อมีหลายขนาด ประกอบไปด้วย
•    (3 ห้องเล็ก) สำหรับบันทึกสื่อการสอนด้วยตนเองด้วยชุดเครื่องมือ EZ- Studio
•     (ห้องกลาง) เป็นห้องที่มีอิสระในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ สำหรับอาจารย์ที่ต้องการพื้นที่ในการใช้อุปกรณ์ประกอบการสอน เช่น เตียงคนไข้ อุปกรณ์ทดลองต่าง ๆ ก็สามารถทำได้ในห้องนี้
•     (ห้องสูดิโอใหญ่ !!!) สำหรับบันทึกสื่อเต็มรูปแบบ อุปกรณ์ครบครัน เรียกได้ว่า สามารถผลิตสื่อได้แบบ Professional เลยทีเดียว
อาจารย์สามารถเลือกขนาดห้องได้ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่บริการให้คำแนะนำ มีพื้นที่สำหรับทำงาน และสามารถที่จะใช้เป็น Learning Space ในการอบรมได้อีกด้วยในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ได้จัดพิธีเปิด “ITSC New Media Studio” ศูนย์บริการบันทึกสื่อการสอนอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งเปิดให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้เยี่ยมชมบรรยากาศสูติโอ เพื่อให้บริการผลิตสื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และสื่อสมัยใหม่ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิด รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ และความสำคัญ ในการจัดตั้ง ITSC New Media Studio และ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  กล่าวถึงความร่วมมือในการจัดตั้ง ITSC New Media Studio (ฝั่งสวนดอก) ในความร่วมมือระหว่าง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะพยาบาลศาสตร์


การอบรม Enterprise Architecture หัวข้อ “การบูรณาการ IT เข้ากับ Business อย่างเป็นระบบเพื่อยกระดับองค์กร พร้อมเข้าสู่ New Digital Age”

15 พฤศจิกายน 2562 14:50:22

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสำคัญในการพัฒนา และการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กรในยุคดิจิทัลเป็นอย่างมาก สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ที่จะเพิ่มการวางแผนกำหนดกระบวนการ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นระบบมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสถาปัตยกรรมองค์กรที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจองค์กรในยุคดิจิทัล และการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ

โดนสำนักฯ ได้จัดการอบรม Enterprise Architecture หัวข้อ “การบูรณาการ IT เข้ากับ Business อย่างเป็นระบบเพื่อยกระดับองค์กร พร้อมเข้าสู่ New Digital Age” ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 วิทยากรโดยคุณไพโรจน์ ร่วมวิบูลย์สุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอโนว์พลัส จำกัดเอไอเอสแกร่งสุด! ยืนหนึ่งผู้นำเทคโนโลยี รายแรกรายเดียวที่ทดสอบ 5G ครบทั้ง 5 ภาคทั่วไทย

15 พฤศจิกายน 2562 14:28:32

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จับมือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โชว์สาธิตบังคับโดรน ข้ามภูมิภาค ระหว่างเชียงใหม่ และกรุงเทพฯ ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต ผ่านเครือข่าย 5G บน Live Network ครั้งแรกในไทย พร้อมขนทัพนวัตกรรมสุดล้ำแห่งยุคมาให้เหล่านักศึกษา นักพัฒนา และผู้ประกอบการในภาคเหนือ ได้ร่วมเรียนรู้และสัมผัสนวัตกรรม 5G บนสภาพแวดล้อมจริง เพื่อยกระดับภาคเหนือและประเทศไทย ณ AIS PLAYGROUND @ CMU LEARNING SPACE แหล่งรวมครีเอเตอร์รุ่นใหม่ แห่งแรกในภาคเหนือ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด

พร้อมกันนี้ ยังได้เปิด AIS PLAYGROUND @ CMU LEARNING SPACE แหล่งรวมครีเอเตอร์รุ่นใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ให้เหล่านักศึกษา นักพัฒนา และผู้ประกอบการด้านดิจิทัลรุ่นใหม่ในภาคเหนือ ที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีได้เข้ามาทดลองสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกับ AIS ไม่ว่าจะเป็น 5G, NB-IoT, VR, API Zone ฯลฯ พร้อมทั้งมี Network Infrastructure โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทั้ง 5G, NEXT G, IoT, Fibre และ AIS Super WiFi ให้นักพัฒนาสามารถทดลอง ทดสอบบนเครือข่ายและสภาพแวดล้อมจริงได้เลย นอกจากนี้ ยังมีโซน Space for Work, Space for Consulting, Space for Creators และ Space for Innovators ไว้ให้บริการกับนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งเอไอเอสจะเป็นผู้สนับสนุนด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือ และความเชี่ยวชาญของบุคลากร เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำมาซึ่งการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน" ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562Digital Transformation Unboxed Microsoft Education Day @CMU

1 พฤศจิกายน 2562 10:55:35

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด ร่วมกันจัดกิจกรรม Digital Transformation Unboxed Microsoft Education Day @CMU เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่นำไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็น รวมถึงเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้แก่นักวิจัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา และมีการฝึกอบรม โดยแบ่งออกตามหัวข้อต่าง ๆ เช่น Microsoft Teams for Interactive Online Classroom / Azure for Researchers / Transformation Discovery Workshop และหัวข้อที่น่าสนใจอื่น ๆ เพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่เข้มแข็งต่อไป ในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 250 ท่านพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24 กันยายน 2562 13:42:51

รศ.ดร.นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ ครอบรอบ 32 ปี ประจำปี 2562 โดยกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย และพิธีทางศาสนา เพื่อเป็นคุณูปการและสิริมงคลแก่ผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.


ให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย

13 กันยายน 2562 14:53:57

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ พร้อมทั้งเยี่ยมชม Data Center เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09.30-12.00 น.


CMU 21st Century Learning Day 2019

15 สิงหาคม 2562 14:43:07
ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษ ที่ 21 สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU 21st Century Learning Day 2019) ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมทองกวาว1 ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ อาจารย์ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี ในปีการศึกษา  2561  และมอบรางวัลให้แก่อาจารย์ในโครงการผลิตสื่อในรูปแบบของการสอนหรือฝึกอบรมการเรียนรู้ออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชน รวมทั้งภายในงานยังมีกิจกรรมนำเสนอบริการและเครื่องมือดิจิทัลที่มีบริการผ่านศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ รวมถึงตัวอย่างการเลือกและนำสื่อเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างลงตัวและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเชื่อมโยงโลกจริงกับบริบทในชั้นเรียน

พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

6 สิงหาคม 2562 15:15:10

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และแนวโน้มเกิดการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิความเป็นส่วนตัวมีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์หรือเปิดเผยโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการกระทำความผิดต่าง ๆ

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เห็นความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงจัดให้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒” เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมการรับฟังกว่า 90 ท่านเอกสารประกอบการอบรม คลิก


อบรม Ez Studio

24 กรกฎาคม 2562 15:29:22

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพัฒนาอาจารย์ ทั้งด้านการจัดโครงการ การจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen เพื่อเป็นแนวทางให้คณาจารย์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ สามารถเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสม รวมถึงรับทราบรูปแบบและแนวทางต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “บันทึกสื่อการสอนด้วยตนเอง กับชุดเครื่องมือ Ez studio” ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคณาจารย์ในการบันทึกสื่อการสอนด้วยตนเอง และสร้างความเข้าใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอนให้น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ 


Page: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818