การบูรณาการ IT เข้ากับ Business อย่างเป็นระบบเพื่อยกระดับองค์กร พร้อมเข้าสู่ New Digital Age

16 ตุลาคม 2562 16:13:08

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรม Enterprise Architecture หัวข้อ “การบูรณาการ IT เข้ากับ Business อย่างเป็นระบบเพื่อยกระดับองค์กร พร้อมเข้าสู่ New Digital Age” ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากรโดยคุณไพโรจน์ ร่วมวิบูลย์สุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอโนว์พลัส จำกัด เพื่อถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับองค์กรเข้าสู่ New Digital Age พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสถาปัตยกรรมองค์กรที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจองค์กรในยุคดิจิทัล และการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่  >> คลิก <<


Digital Transformation Unboxed Microsoft Education Day @CMU

9 ตุลาคม 2562 13:42:45

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด 
จัดโครงการฝึกอบรม “Digital Transformation Unboxed Microsoft Education Day @CMU” 

ในวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2562 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมจะแบ่งออกเป็น 2 วัน

Day 1 : จะเป็นการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Future Skills Ready for 21st Century, New Learning and Teaching Experiences in the Digital Age, The Cloud for Modernized Education และหัวข้ออื่นๆอีกมากมาย

Day 2 : จะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

Workshop 1 : Microsoft Teams for Interactive Online Classroom

Workshop 2: Azure for Researchers

Workshop 3: Transformation Discovery Workshop

Workshop 4: Computer Lab on the Cloud with Azure Lab Service

Workshop 5 The Future Workforce with #1 RPA Platform


ลงทะเบียนฟรี !!

>>> Register NOW !! <<<


การสร้างการ์ตูนด้วยเทคนิค Stop Motion Animation

17 กันยายน 2562 10:21:13


ปิดเทอมนี้ ITSC จัดกิจกรรมค่าย “การสร้างการ์ตูนด้วยเทคนิค Stop Motion Animation” ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator และ Stop Motion Studio สำหรับน้องๆที่มีอายุตั้งแต่ 10-16 ปี น้องๆจะได้สร้างสรรค์การ์ตูนในแบบของน้องๆ ด้วยเทคนิค Stop Motion Animation

ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 11 ตุลาคม 2562 (วันจันทร์-ศุกร์) เวลา 09.00-16.00 น. 
ค่าลงทะเบียน 3,300 บาท/คน

สามารถสมัครลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://bit.do/stopmotion2019 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943827 ในวันและเวลาราชการ


Winning Digital Transformation in the Digital Disruption World

9 กันยายน 2562 14:31:47

งานสัมมนาที่ทุกคนไม่ควรพลาด กับหัวข้อ Winning Digital Transformation in the Digital Disruption World โดยคุณปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

การปรับตัวเพื่อควบคุมความอยู่รอด และเตรียมความพร้อมรับมือกับทิศทางเทคโนโลยีใหม่ๆ


ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี! สแกน QR code หรือ คลิ๊ก https://surveyconduct.feedback180.com/oe93i4zw


พัฒนาการบริการที่เป็นเลิศด้วยระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC System)

29 สิงหาคม 2562 14:12:11

พัฒนาการบริการที่เป็นเลิศด้วยระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC System)

ขอเชิญผู้บริหารและผู้แทนส่วนงาน เข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานระบบรับฟีงเสียงลูกค้า (VOC) เพื่อปรับปรุงการบริการของหน่วยงาน ให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น รับจำนวนจำกัดรุ่นละ 50 ท่าน


รุ่นที่ 4 วันที่ 12 กันยายน 2562

เวลา 09.00-12.00 น.


รุ่นที่ 5 วันที่ 13 กันยายน 2562

เวลา 09.00-12.00 น.

ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สามารถลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเองผ่าน QR Cord หรือ http://bit.ly/itsc-voc2

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-943827


แนวทางการเตรียมความพร้อมของสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

23 กรกฎาคม 2562 13:30:48

แนวทางการเตรียมความพร้อมของสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวทางการเตรียมความพร้อมของสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” ขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

พ.ศ. 2562 สร้างความตระหนักในการละเมิดสิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคล และลดข้อผิดพลาดในการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลป้องกันการโจรกรรมข้อมูลส่วนตัว โดยได้รับเกียรติจาก คุณกษิภัท ธนิตธนาคุณ  กรรมการผู้จัดการบริษัท เคที ไอที โซลูชั่น จำกัด เป็นวิทยากรให้การบรรยายในครั้งนี้

**ส่วนงานละ 2 ท่าน**

โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมการอบรมได้ที่ http://bit.ly/ITSC-act2562 หรือสแกน QR Code ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ (053)943827 

เอกสารประกอบการอบรม คลิก

พัฒนาการบริการที่เป็นเลิศด้วยระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC System)

25 มิถุนายน 2562 14:35:04

ขอเชิญผู้บริหารและผู้แทนส่วนงาน เข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานระบบรับฟีงเสียงลูกค้า (VOC) เพื่อปรับปรุงการบริการของหน่วยงาน ให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น รับจำนวนจำกัดรุ่นละ 50 ท่าน

รุ่นที่ 1 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
เวลา 09.00-12.00 น.

รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
เวลา 09.00-12.00 น.

รุ่นที่ 3 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
เวลา 09.00-12.00 น.

ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเองผ่าน QR Cord หรือ http://bit.ly/itsc-voc
ลิงค์ตรวจสอบรายชื่อ - คลิก -


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-943827


โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2562

21 มิถุนายน 2562 11:37:31

                                                      

โครงการดีๆจากมหาวิยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นในการจัดการการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สามารถยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 กรกฏาคม 2562

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tlic.itsc.cmu.ac.th/ หรือโทร 053-943866


แผนงานอบรมสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562

19 มิถุนายน 2562 10:44:44

แผนงานอบรมสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562

งานอบรมดีๆจาก ITSC สำหรับบุคลากรและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จัดฝึกอบรมหลักสูตรทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2562 ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรม Adobe Illustrator, การสร้างสื่อการสอนในรูปแบบวิดีโอด้วยเครื่องมือ CMU EZ Studio, โปรแกรม Adobe Premiere Rush และอื่นๆอีกมากมาย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943827

รายละเอียดแผนงานอบรม - คลิก  -


โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citize

19 มีนาคม 2562 15:06:03
หลักสูตรโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citize
**สำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่**
หลักสูตรละ 25 ท่าน

สามารถสมัครลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://www.tlic.cmu.ac.th/workshop หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943866 หรือ 053-493827 ในวันและเวลาราชการ

Page: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818