ภาพบรรยากาศโดยรอบและพื้นที่ให้บริการต่างๆ

คลิกเลือกหัวข้อเพื่อรับชม
wrapkit

Information Technology Service Center, Chiang Mai University

โดยทั่วไปบรรยากาศรอบตึก ITSC จะแวดล้อมด้วยอาคารเรียนของนักศึกษา มีถนนหลักผ่านหน้าตึกITSC ซึ่งเป็นถนนที่วิ่งมาจากประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยื้องกันนั้นยังมีที่ทำการไปรษณีย์และธนาคารไว้ให้บริการ

นอกจากนี้ยังใกล้กับสถานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยคือ "ศาลาธรรม" ซึ่งสามารถเห็นได้จาก ITSC

ภาพบรรยากาศ

บรรยากาศภายนอกและภายในอาคารที่ตั้งของ ITSC

One Stop Services

One Stop Services ให้บริการ CMU IT Account การออกรหัสลงทะเบียน การให้คำแนะนำในการใช้งานบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งการบริการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับเครือข่ายไร้สาย พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ห้องประชุมใหญ่ 201 (ชั้น2)

ห้องประชุมขนาดใหญ่ รองรับได้ 400 คน

ห้องประชุมเล็ก 202 (ชั้น2)

ห้องประชุมขนาดเล็ก รองรับได้ 36 คน

ห้องประชุมเล็ก 203 (ชั้น2)

ห้องประชุมขนาดเล็ก รองรับได้ 70 คน

ห้องประชุมเล็ก TTN (ชั้น1)

ห้องประชุมขนาดเล็ก รองรับได้ 100 คน

ห้องศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ LIC (ชั้น1)

ห้องประชุมขนาดเล็ก รองรับได้ 15 คน

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ A

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ A จำนวนที่นั่ง 25 ที่นั่ง

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ B

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ B จำนวนที่นั่ง 25 ที่นั่ง

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ A-B

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ A เชื่อมต่อกับห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ B

ห้อง Coffee Break

ห้อง Coffee Break ให้บริการร่วมกับห้องอบรม หรืองานและกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นภายในตึก ITSC

ITSC Studio

studio รองรับการทำงานบันทึกและตัดต่อวิดีโอและเสียง มีฉากหลังสำหรับงาน blue screen

ITSC MemoBox

ห้องแห่งประสพการณ์การเรียนรู้การก่อกำเนิดเทคโนโลยีด้านต่างๆ ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน

ITSC Corner

ศูนย์การให้บริการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย แวดล้อมด้วยสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้
9
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818