Antivirus ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ฟรี!! สำหรับบุคลากร และนักศึกษามช.

นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Antivirus ฟรี!!
ปกป้องคอมพิวเตอร์จากไวรัส ช่วยลดปัญหาเน็ตอืด คอมช้า หรือข้อมูลหาย
เพียงแค่ไปที่เว็บไซต์ https://antivirus.cmu.ac.th/
และใช้ email@cmu.ac.th (CMU Account) ในการเข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลด

.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
One Stop Services ชั้น 1
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร 053-943800 กด 1 หรือ Line : https://cmu.to/LineITSC

อัลบั้ม