สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะ จ้างขยายพื้นที่บริการ JamboPlus:Wifi หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะ จ้างขยายพื้นที่บริการ JamboPlus:Wifi หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ