ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ จำนวน 3 ระบบ

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ จำนวน 3 ระบบ