สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศเผยแพร่แผน งานจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ New Media Studio ครั้งที่ 2 โดยวิธี e-bidding

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศเผยแพร่แผน งานจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ New Media Studio ครั้งที่ 2 โดยวิธี e-bidding