Announcement

ประกาศเตือนชาว มช. ระวังอีเมลหลอกลวง

ขณะนี้มีอีเมลหลอกลวง ใช้ชื่อ CMU IT Notification (จากอีเมล line.notification@oppdb.com) หลอกให้เข้าไป ล็อคอินและเปลี่ยนรหัสผ่านตามลิงค์ที่ให้ หากพบเจอ
อย่ากดเข้าไปตามลิงค์ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน

ข้อมูลเมื่อ : 22/3/2561 10:15:56