Announcement

ประกาศเตือนอีเมลหลอกลวง !!!!

มาอีกแล้ว อีเมลหลอกลวง !!!
ประกาศเตือน ผู้ใข้อีเมลทุกท่าน ช่ว
งนี้ได้มีอีเมลปลอมระบาด โดยใช้ชื่อ CMU IT Notification (จากอีเมล line.notification@oppdb.com) หลอกให้เข้าไปล็อคอินและเปลี่ยนรหัสผ่านตามลิงค์ที่ให้ หากพบเจอ
>> อย่ากดเข้าไปตามลิงค์ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน<<

ข้อมูลเมื่อ : 4/4/2561 9:28:53