Announcement

รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกให้บรรจุในตำแหน่งเลขานุการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกให้บรรจุในตำแหน่งเลขานุการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยมีหลักฐานการสมัครครบถ้วน 

ได้ที่งานบริหารบุคคล สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561  ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  053-943806, 053-943811

 

ข้อมูลเมื่อ : 15/5/2561 14:48:47
 Download File
ใบสมัครเลขานุการสำนักฯ ดาวน์โหลด
รายละเอียดการสมัคร ดาวน์โหลด