การสัมมนา การใช้บริการส่งอีเมลแบบกลุ่ม (CMU Mail Group Service)

การสัมมนา การใช้บริการส่งอีเมลแบบกลุ่ม (CMU Mail Group Service)

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 11.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

ลงทะเบียน --คลิก--

กำหนดการ --คลิก--

 

ตรวจสอบรายชื่อ --คลิก--

ข้อมูลเมื่อ : 26/2/2561 9:13:05
 Download File
กำหนดการ ดาวน์โหลด