ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ามาศึกษาดูงานด้านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ และ MOOC  ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลเมื่อ : 26/2/2561 16:25:44