เข้าร่วมงานพิธีทำบุญครบรอบ 51 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์

คุณสุวรีย์ วงษ์ชัยภวัฒน์ รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงานพิธีทำบุญครบรอบ 51 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561  ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ลานเกียรติภูมิสุขุม อัศเวศน์ และบริการชั้นล่างอาคารเรียนเดิม

 

ข้อมูลเมื่อ : 27/2/2561 9:57:16