วันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561

คุณสุวรีย์ วงษ์ชัยภวัฒน์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561 ปีนี้ครบรอบ 54 ปี วันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ข้อมูลเมื่อ : 3/4/2561 9:09:50