ค่ายสร้างครู ปีที่ 10 ตอนปั้นครูสู่อนาคต

พัชร์ กัลยาณมิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ระดับชำนาญการ) ให้การต้อนรับสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำผู้เข้าร่วมโครงการ “ค่ายสร้างครู ปีที่ 10 ตอนปั้นครูสู่อนาคต” เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและเยี่ยมชมสำนักฯ ในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.00-15.00 น. จำนวน 40 คน

 

ข้อมูลเมื่อ : 5/4/2561 13:22:52