เรียนเชิญ คณาจารย์ มช. ทุกท่าน เข้าร่วมงาน CMU 21st Century Learning Day 2018

เรียนเชิญ คณาจารย์ มช. และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงาน CMU 21st Century Learning Day 2018

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 นี้ ณ ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLIC) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. เวลา 08.30-16.00 น.

ลงทะเบียน : ---คลิก---

 

ข้อมูลเมื่อ : 13/7/2561 17:29:44