ต้อนรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ของนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จำนวน 32 ท่าน และอาจารย์ 3 ท่าน

 

ข้อมูลเมื่อ : 25/7/2561 15:48:17