พิธีรดน้ำดำหัวอดีตอธิการบดี/อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ประจำปี 2561

คุณสุวรีย์ วงษ์ชัยภวัฒน์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ นำทีมบุคลากรร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอดีตอธิการบดี/อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส  เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561 ณ บริเวณศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในวันที่ 27 เมษายน 2561

 

ข้อมูลเมื่อ : 27/4/2561 17:01:44