การอบรมเพื่อประชาสัมพันธ์การใช้งานเครื่องมือสื่อสารองค์กรหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Office365)

การอบรมเพื่อประชาสัมพันธ์การใช้งานเครื่องมือสื่อสารองค์กรหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Office365)

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 (201) อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-943827

 

 

กำหนดการ --คลิก--

ลงทะเบียนได้ที่ --คลิก--

ตรวจสอบรายชื่อ --คลิก--

 

ข้อมูลเมื่อ : 4/5/2561 8:41:17
 Download File
กำหนดการ ดาวน์โหลด