การประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย(Phase2)

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมมือกับ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย(Phase2) ขึ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. รัฐสิทธิ์ สุขะหุต  รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับและบรรยายทิศทางการพัฒนาไอทีของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 65 ท่าน

ข้อมูลเมื่อ : 18/5/2561 11:50:29