พิธีทำบุญครบรอบ 29 ปี แห่งการสถาปนา สำนักบริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณสุรางค์ เสมอใจ เลขานุการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงานพิธีทำบุญครบรอบ 29 ปี แห่งการสถาปนา สำนักบริการวิชาการ  ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 9.39 น. ณ อาคารสำนักบริการวิชาการ ซึ่งมีพิธีทำบุญและพิธีเปิดนิทรรศการแนะนำบริการและเยี่ยมชมห้องพัก

 

ข้อมูลเมื่อ : 8/6/2561 10:06:39