โครงการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

เรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วม โครงการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมหาวิทยาลัย มีทุนสนับสนุนให้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

 

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เบอร์โทร  053-943820, 053-943855 

 

หมดเขต วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอโครงการได้จาก QR code ตามรูปด้านบน (http://itsc.cmu.ac.th/download/abc61.docx)
สามารถ download รูปภาพประกอบ ได้ตามรูปด้านล่างนี้

 

รายละเอียดโครงการ1 - คลิก -

รายละเอียดโครงการ2 - คลิก -

ข้อมูลเมื่อ : 14/6/2561 14:29:05
 Download File
รายละเอียดโครงการ1 ดาวน์โหลด
รายละเอียดโครงการ2 ดาวน์โหลด