พิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 36 ปี แห่งการก่อตั้งสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 36 ปี แห่งการก่อตั้งสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและบุคลากร ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2

 

ข้อมูลเมื่อ : 5/7/2561 16:25:20