พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561

คณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เนื่องจาก วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา ในช่วงฤดูพรรษากาลตลอดทั้ง 3 เดือน พุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเป็นโอกาสอันดีที่จะบำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญใส่บาตร ฟังพระธรรมเทศนา ซึ่งสิ่งที่พิเศษจากวันสำคัญอื่นๆ คือ หล่อเทียนพรรษา สำหรับให้พระภิกษุจุดบูชาเป็นการกุศลทานอย่างหนึ่งในการให้ทานด้วยแสงสว่าง

คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2561 โดยวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ข้อมูลเมื่อ : 11/7/2561 13:46:29