เลขานุการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ_EN

Ms.SURANG SMURJAI

เลขานุการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • 053943814

Mrs.SAIJAI JAIYEN

( หัวหน้างานบริหารทั่วไป )

 • 053943806

Ms.CHERKARN WASUMDEE

นักจัดการงานทั่วไป

 • 053943806

JINTARA CHAIKAMMA

 • 053943822

Mrs.NUTCHARIN ANUPAPPRADORN

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 • 053943804

Ms.KULLASATRI SUKCHAROENPHONGKUL

นักจัดการงานทั่วไป

 • 053943804

Mr.WEERA KAEWKUD

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

 • 053943808

Mrs.SUPHAP SITTIPHANIT

 • 053943813

Mrs.PIENGPIT KITJAROENWISAN

นักการเงินและบัญชี

 • 053943812

Ms.SUPAPORN PANYAFUAN

 • 053943812

Ms.SUKANYA KUNYOSYING

 • 053943812

Ms.SUTRUETHAI CHAIMONGKOL

 • 053943807

Ms.SUNISA MANOLI

 • 053943807

Ms.MANEEWAN KHAREHAE

 • 053943807

Ms.MARISA YAMKOSUM

 • 053943813

Mr.Nartharwhee Witchawongphat

 • 053943813

Dr.NATANUN KANJANAKUHA

 • 053943800

Mr.PATT KALAYANAMITR

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • 053943800

Ms.PATCHARIN TANPAD

 • 053943800

Ms.JANJIRA TASIT

นักจัดการงานทั่วไป

 • 053943800

Mr.NUTNAPHAT SAWAENGDEE

นักจัดการงานทั่วไป

 • 053943800

Ms.AMPAI ASSAWAKITTIKAWIN

นักวิชาการศึกษา